Ủy ban Thánh nhạc: Văn thư phổ biến về imprimatur

Hội đồng Giám mục Việt Nam

Ủy ban Thánh nhạc

Tòa Giám mục Kon Tum

 ỦY BAN THÁNH NHẠC: VĂN THƯ PHỔ BIẾN VỀ IMPRIMATUR

Kính gửi quý Đức Cha

Kính thưa quý Đức Cha các Giáo phận tại Việt Nam,

Ngày 20 tháng 10 năm 2020 vừa qua, Ủy ban Thánh nhạc chúng con đã tổ chức Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46 với các nội dung sau:

1. Việc chuẩn nhận các bài thánh ca mới (IMPRIMATUR)

Ca trưởng chỉ chọn và sử dụng những bài đã được Imprimatur

2. IMPRIMATUR và Lời ca trong Thánh nhạc Việt Nam

Theo đề nghị của các Cha Trưởng ban Thánh nhạc các giáo phận, chúng con kính mong quý Đức Cha phổ biến hướng dẫn này đến các ca trưởng thuộc giáo phận của Đức Cha để những ai có trách nhiệm hướng dẫn ca đoàn và cộng đoàn thực hiện đúng những gì mà Hội Thánh đã quy định.

Chúng con gửi kèm theo hai tài liệu để quý Đức Cha phổ biến trong giáo phận.

Chúng con hết lòng cám ơn quý Đức Cha và kính chúc quý Đức Cha sức khỏe và bình an của Chúa Kitô.

Kontum, ngày 22 tháng 10 năm 2020

đã ký

+ Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Giám mục Giáo phận Kon Tum
Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc

– Văn thư phổ biến về imprimatur: File PDF

– Tài liệu về imprimatur thánh ca: File WordFile PDF

– Tài liệu về imprimatur lời ca: File WordFile PDF

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top