Văn thư của Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình / HĐGMVN gửi ông Chủ tịch UBND Đà Nẵng và ông Chánh án Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ

VanThuUBCLHB_p1
VanThuUBCLHB_p1
VanThuUBCLHB_p2

+Phaolô Nguyễn Thái Hợp (Theo http://www.hdgmvietnam.org)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top