Văn thư của UB Công lý và Hòa bình/HĐGMVN và Tòa Giám Mục Cần Thơ gửi UBND tỉnh Sóc Trăng

VanThu_UBCLHB_TGMCanTho_1

Văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình / HĐGMVN và Tòa Giám mục Cần Thơ gửi Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

VanThu_UBCLHB_TGMCanTho_1
VanThu_UBCLHB_TGMCanTho_2
VanThu_UBCLHB_TGMCanTho_3
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top