Video – Các Thánh là ai vậy? – Suy niệm lễ Các Thánh – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Nghe MP3 Lời Chúa: 

Ngày 1/11: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Đại Chủng Viện Hà Nội

Học Viện Lê Tùy

Dòng Tu

Lên đầu trang