Video – Đại lễ Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích và Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ tại Vĩnh Trị ngày 10-8-2020

18331 thanh tu dao 6

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top