Xứ Đoàn Anrê Dũng Lạc Giáo Xứ Phủ Lý: Nghi Thức Trao Khăn Trợ Tá

Chiều thứ Năm, ngày 01/8/2019, tại giáo xứ Phủ Lý, Cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh – Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo tỉnh Hà Nội- đã chủ sự Thánh lễ và nghi thức trao khăn Trợ tá cho 17 thành viên.

Bản nội quy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, số 53 cho biết: “Trợ tá là những ông trương, bà quản, các cựu Huynh trưởng hay phụ huynh yêu mến trẻ, sẵn sàng hỗ trợ linh mục Tuyên úy và xứ đoàn trong công việc giáo dục Thiếu nhi. Các trợ tá cũng cần nắm vững tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể để có thể phục vụ tốt hơn”. Theo tinh thần của bản nội quy, trong những năm tháng qua, Cha Tuyên úy Giuse Maria đã lo mời gọi, cổ võ và đào tạo ban Phụ huynh để họ cùng cộng tác với cha, quý trợ úy và các bạn huynh trưởng trong việc giáo dục, đào tạo các em thiếu nhi. Và trong kỳ hè này, các trợ tá đã được cha Tuyên úy xứ đoàn, quý thầy trợ úy tổ chức những buổi tìm hiểu, chia sẻ về Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Các Trợ tá tuyên hứa và nhận khăn hôm nay là những thành phần nòng cốt của Ban giáo lý. Họ là những giáo lý viên, là những bà quản và các bậc phụ huynh đại diện cho các lớp Chiên con, Ấu nhi, Thiếu nhi, và Dự trưởng… Có vị trợ tá đã trên 70 tuổi như bà Anna Trần Thị Mong. Tuy tuổi cao nhưng vì tình yêu mến Chúa và các em thiếu nhi, bà đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và cha xứ, sẵn sàng dấn thân phục vụ các em thiếu nhi. Các trợ tá này giữ một vai trò rất quan trọng trong việc đôn đốc, nhắc nhở, giúp đỡ cha tuyên úy, quý trợ úy và các bạn huynh trưởng trong các hoạt động của xứ đoàn, đặc biệt là công tác ẩm thực cho các kỳ đại hội.

Với nghi thức tuyên hứa và trao khăn hôm nay, các giáo lý viên, các bà quản và các bậc phụ huynh chính thức trở thành quý Trợ tá cho Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, xứ đoàn Anrê Dũng Lạc Giáo xứ Phủ Lý.

15974Hồi tâm trước Thánh Lễ

15974 tro ta 3

Cha tuyên úy Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh trao khăn cho các trợ tá

15974 tro ta 4

“Trợ tá là những ông trương, bà quản, các cựu Huynh trưởng hay phụ huynh yêu mến trẻ, sẵn sàng hỗ trợ linh mục Tuyên úy và xứ đoàn trong Phong trào TNTT”

15974 tro ta 5

BTT Gx. Phủ Lý

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top