Xứ đoàn Gioan Baotixita xứ La Phù vui ngày tuyên hứa

Chúa nhật XXI ngày 27- 08- 2017, cha Tuyên úy thiếu nhi Thánh Thể Tổng Giáo Phận Hà Nội – Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh đã về xứ La Phù chủ tế Thánh Lễ và nhận lời tuyên hứa của 288 các em thuộc các ngành thiếu nhi Thánh Thể xứ La Phù.

Suốt trong năm qua, ngoài việc sống trong tinh thần cầu nguyện bằng những hy sinh và làm việc Tông đồ, xứ đoàn Gioan Baotixita xứ La Phù luôn ý thức duy trì và phát triển phong trào. Tiêu biểu trong 3 tháng hè vừa qua, các em đã chăm chỉ học tập nội quy của ngành mình. Ngoài các lớp thăng tiến Thiếu nhi, Nghĩa sĩ cấp I-II và Tông đồ đội trưởng, năm nay đặc biệt hơn mọi năm là có 40 em Ấu nhi Thánh Thể được chọn trong 85 em Rước lễ lần đầu và có 30 em được lên Hiệp sĩ.

Vậy là sau bao ngày mong mỏi đợi chờ cùng với sự hướng dẫn của 7 huynh trưởng trong xứ đoàn, đặc biệt là sự quan tâm dạy dỗ, huấn luyện trực tiếp của cha xứ Giuse Phan Văn Chỉnh, vào Chúa nhật XXI 27- 08- 2017, một ngày vui của cả xứ, cách riêng là 288 em thiếu nhi Thánh Thể xứ La Phù, cha Tuyên úy đã đến dâng lễ và chuẩn nhận các em vào hàng ngũ Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngài đã chia sẻ một bài huấn dụ thật ý nghĩa và vô cùng đặc biệt, nhờ đó mà ngọn lửa yêu mến Thánh Thể cùng sự hăng say với phong trào nơi các em được bùng cháy mạnh mẽ.

la phu 9

Cha Tuyên úy nói chuyện khích lệ các em

la phu 9

Chuẩn bị Thánh Lễ

la phu 9

Thắp nến sáng Tông đồ đội trưởng

la phu 9

Trao khăn và hôn cờ Hiệp sĩ

la phu 9

Cha Tuyên úy và Cha xứ với Thiếu Nhi Thánh Thể

la phu 9

Cha Tuyên úy, Cha xứ cùng các em Ấu nhi

la phu 9

Cha Tuyên úy, Cha xứ với Hiệp sĩ

la phu 9

Cha Tuyên úy, Cha xứ với Nghĩa sĩ

la phu 9

Giáo xứ La Phù

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top