11 em nhỏ được gia nhập giáo hội tại giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng

Chúa nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, ngày 09/01/2022, tại giáo xứ Tụy Hiền, cha Antôn Nguyễn Văn Độ đã ban Bí tích Rửa tội cho 11 em nhỏ thuộc hai giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng.

Thật ý nghĩa khi trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, kết thúc Mùa Giáng Sinh, Giáo hội có truyền thống tốt đẹp là cử hành Bí tích Rửa tội cho các em nhỏ khởi đi từ sáng kiến của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cũng trong tinh thần tốt đẹp ấy, ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm nay, 11 em nhỏ của hai giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng cũng được gia nhập gia đình giáo hội ngang qua Bí tích Rửa tội.

Việc ban bí tích gia nhập giáo hội cho các em nhỏ trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là một nét đẹp trong đời sống đức tin tại giáo xứ Tụy Hiền. Được biết từ năm 2020 đến nay đã có 46 em nhỏ được lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong dịp này, trong đó năm 2020 có 18 em, năm 2021 có 17 em và năm nay có 11 em.

Giáo xứ Tụy Hiền

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top