Thông Báo

Thông báo truyền chức linh mục năm 2022

Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự định truyền chức Linh mục cho các Phó tế có tên dưới đây cho Tổng Giáo phận Hà Nội vào lễ Thánh Phanxicô Xaviê lúc 09h30 sáng, ngày 03 tháng 12 năm 2022, tại Nhà thờ Giáo xứ Đại Ơn

Scroll to Top