Thông Báo

Kinh tối ngày thường cho các gia đình

Ban Truyền thông Tổng Giáo Phận Hà Nội chính thức phát hành “Bản Kinh tối ngày thường” đã được Đức TGM Giuse thông qua và đang được sử dụng trong Giờ kinh Gia đình trực tuyến.

hoãn khai giảng thần học Phê-rô Lê Tùy

Thông báo đình hoãn ngày khai giảng Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy

Do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô cũng như các tỉnh thành lân cận, Ban điều hành Học viện trân trọng kính báo: Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám đốc Học viện quyết định đình hoãn ngày khai giảng của Học viện cho tới khi điều kiện thuận lợi cho phép.

thông báo tuyển sinh

Thông báo: Đăng ký ứng sinh năm học 2021 – 2022

Được phép của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Ban Mục vụ Ơn gọi của Tổng Giáo phận, trong việc chung tay vun trồng những mầm non Ơn gọi linh mục, xin thông báo về việc ghi danh ứng sinh cho Năm học 2021-2022.

Thông báo – Giờ trực tuyến lần chuỗi Mân Côi

Trong tâm tình mừng đại lễ Đức Trinh nữ Maria Hồn Xác lên trời, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên sẽ chủ sự giờ lần chuỗi Mân Côi trọng thể, trực tuyến từ Nhà thờ Chính toà, vào lúc 15h00 Chúa nhật ngày 15/8/2021, với ý nguyện xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho cơn đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt.

Scroll to Top