Thông Báo

Cáo Phó: Ông Cố Gioan Maria Vianey Nguyễn Văn Đẳng, Thân phụ Linh mục Gioan Nguyễn Huy Thịnh

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.  Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11, 28) CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô Phục sinh Linh mục Gioan Nguyễn Huy Thịnh và gia đình Xin kính báo: Ông cố GIOAN MARIA VIANEY NGUYỄN VĂN ĐẲNG Sinh năm 1937  …

Cáo Phó: Ông Cố Gioan Maria Vianey Nguyễn Văn Đẳng, Thân phụ Linh mục Gioan Nguyễn Huy Thịnh Đọc tiếp »

Scroll to Top