Giáo Hạt Phủ Lý

 • Gồm có 36 giáo xứ, trong đó có Trung tâm Hành hương Các Thánh Tử đạo Việt Nam ở Sở Kiện
 • Địa bàn hành chính trong các huyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm, Tp. Phủ Lý, một phần huyện Duy Tiên và huyện Bình Lục, Hà Nam
 • Tổng số giáo dân: 71.520
 • Linh mục quản hạt: An-tôn Trần Quang Tiến

1. Giáo xứ An Khoái

Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam

2. Giáo xứ An Phú (Kẻ Tâng)

Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

3. Giáo xứ An Tập

Bình Lục, Hà Nam

4. Giáo xứ Bích Trì (Kẻ Ðầm)

Thanh Nam, Thanh Liêm, Hà Nam

5. Giáo xứ Bói Hạ

Bói Hạ, Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam

6. Giáo xứ Bối Kênh

An Lão, Bình Lục, Hà Nam

7. Giáo xứ Bút Sơn

Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

8. Giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Thị trấn Tân Thanh, Thanh Liêm, Hà Nam

9. Giáo xứ Châu Thủy

Châu Thủy, Lê Lợi, Phù Vân, Tp. Phủ Lý

10. Giáo xứ Ðại Phú

Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

11. Giáo xứ Ðạo Truyền

Ðồn Xá, Bình Lục, Hà Nam

12. Giáo xứ Đinh Đồng

Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam

13. Giáo xứ Đô Hai

Đô Hai, An Lão, Bình Lục, Hà Nam

14. Giáo xứ Ðồng Bào

Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

15. Giáo xứ Ðồng Sơn

Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

16. Giáo xứ Ðộng Linh

Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

17. Giáo xứ Hà Ngoại (Kẻ Sông)

An Ðỗ, Bình Lục, Hà Nam

18. Giáo xứ Hạ Trang

Liêm Bảo, Thanh Liêm, Hà Nam

19. Giáo xứ Hoà Trung

Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam

20. Giáo xứ Khắc Cần

Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam

21. Giáo xứ Kim Bảng

Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam

22. Giáo xứ Lại Xá

Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam

23. Giáo xứ Lan Mát

Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

24. Giáo xứ Ngọc Thị

Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

25. Giáo xứ Phú Lương

Ðịnh Xã, Bình Lục, Hà Nam

26. Giáo xứ Phù Tải

An Đổ, Bình Lục, Hà Nam

27. Giáo xứ Phủ Lý

Tp. Phủ Lý, Hà Nam

28. Giáo xứ Sở Kiện (Kẻ Sở)

Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

29. Giáo xứ Tân Lang

Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

30. Giáo xứ Tiêu Thượng (Đồng Chuối Thượng)

Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam

31. Giáo xứ Thượng Trang

Thượng Trang, Thanh Liêm, Hà Nam

32. Giáo xứ Tiêu Hạ (Ðồng Chuối Hạ) 

Tiêu Ðộng, Bình Lục, Hà Nam

33. Giáo xứ Tràng Châu

Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

34. Giáo xứ Trung Hiếu

Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam

35. Giáo xứ Trung Lương

Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

36. Giáo xứ Văn Quán

Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam

Trung tâm Hành hương

các thánh tử đạo việt nam - sở kiện

 • Địa chỉ: Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam
 • Website: https://sokien.org
 • Facebook: Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện – TGP Hà Nội
 • Youtube: Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện
 • Sở Kiện được biết đến là nơi lưu giữ nhiều nhất các hài cốt và thánh tích của các Thánh tử đạo Việt Nam. Vì thế, Sở Kiện chính là một trong những nơi linh thiêng và có giá trị lịch sử quan trọng đối với Tổng Giáo phận Hà Nội.
 • Theo sử liệu, ngày 25 tháng 10 năm 1878, Đức cha Phao-lô Phan-xi-cô Phước (Puginier) đã ra thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở.
 • Ngày 23/12/2009, Đức nguyên TGM Giu-se Ngô Quang Kiệt công nhận Sở Kiện là Trung tâm hành hương của Tổng Giáo phận Hà Nội.
 • Ngày 24/6/2010, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích ban Tước Hiệu và phẩm vị TIỂU VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG dâng kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Sở Kiện.
Lên đầu trang