Các Giáo Hạt

 


– Giáo Hạt Chính Tòa: 29 giáo xứ

Linh mục quản hạt: An-tôn Trần Duy Lương


– Giáo Hạt Phủ Lý: 37 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giu-se Bùi Quang Tào


– Giáo Hạt Lý Nhân: 32 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Phan-xi-cô Lê Thanh Nghị


– Giáo Hạt Nam Định: 27 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giu-se Nguyễn Văn Hy


– Giáo Hạt Phú Xuyên: 20 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn


– Giáo Hạt Thanh Oai: 21 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Phê-rô Trần Văn Việt


– Giáo Hạt Mỹ Đức – Hoà Bình: 23 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giu-se Vũ Đình Du


Giáo hạt Mỹ Đức – Hoà Bình

Bao gồm các giáo xứ trên địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hoà (thuộc Tp. Hà Nội), và các huyện Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Thuỷ và Lạc Sơn (thuộc tỉnh Hoà Bình).

Giáo hạt Thanh Oai

GIÁO HẠT THANH OAI 21 giáo xứ Linh mục quản hạt: Phêrô Trần Văn Việt 1. Giáo xứ An Hòa An Hòa – Xóm Mới – Tốt Động – Chương Mỹ – Hà Nội 2. Giáo xứ Canh Hoạch Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 3. Giáo xứ Cao Bộ Cao Viên, Thanh Oai, Hà …

Giáo hạt Thanh Oai Đọc tiếp »

nhà thờ nam định

Giáo hạt Nam Định

GIÁO HẠT NAM ĐỊNH 27 giáo xứ Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Hy 1. Giáo xứ An Lộc Yên Hồng, Ý Yên, Nam Ðịnh 2. Giáo xứ Bảo Long (Chân Ninh) Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Ðịnh 3. Giáo xứ Bình Cách (Bình Thượng) Yên Thọ, Ý Yên, Nam Ðịnh 4. Giáo xứ …

Giáo hạt Nam Định Đọc tiếp »

Scroll to Top