CÁC GIÁO HẠT

 • Địa bàn hành chính trong các huyện Duy Tiên, Phú Xuyên và Thường Tín
 • Gồm có 21 giáo xứ, trong đó có 1 Trung tâm Hành hương Thánh Phê-rô Lê Tùy ở Bằng Sở
 • Linh mục quản hạt: Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn
 • Gồm có 36 giáo xứ, trong đó có 1 Trung tâm Hành hương Các Thánh Tử đạo Việt Nam ở Sở Kiện
 • Địa bàn hành chính trong các huyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm, Tp. Phủ Lý, một phần thuộc huyện Duy Tiên và huyện Bình Lục, Hà Nam
 • Linh mục quản hạt: Giu-se Bùi Quang Tào

các trung tâm hành hương của tổng giáo phận

Trung tâm Hành hương

các thánh tử đạo việt nam - sở kiện

 • Địa chỉ: Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam
 • Website: https://sokien.org
 • Facebook: Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện – TGP Hà Nội
 • Youtube: Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện
 • Sở Kiện được biết đến là nơi lưu giữ nhiều nhất các hài cốt và thánh tích của các Thánh tử đạo Việt Nam. Vì thế, Sở Kiện chính là một trong những nơi linh thiêng và có giá trị lịch sử quan trọng đối với Tổng Giáo phận Hà Nội.
 • Theo sử liệu, ngày 25 tháng 10 năm 1878, Đức cha Phao-lô Phan-xi-cô Phước (Puginier) đã ra thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở.
 • Ngày 23/12/2009, Đức nguyên TGM Giu-se Ngô Quang Kiệt công nhận Sở Kiện là Trung tâm hành hương của Tổng Giáo phận Hà Nội.
 • Ngày 24/6/2010, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích ban Tước Hiệu và phẩm vị TIỂU VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG dâng kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Sở Kiện.

Trung tâm Hành hương

Thánh Phê-rô Lê Tuỳ - Bằng Sở

Scroll to Top