Các Giáo Hạt

 


– Giáo Hạt Chính Tòa: 29 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Antôn Trần Duy Lương


– Giáo Hạt Phủ Lý: 37 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giuse Bùi Quang Tào


– Giáo Hạt Lý Nhân: 32 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Phan-xi-cô Lê Thanh Nghị


– Giáo Hạt Nam Định: 27 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Hy


– Giáo Hạt Phú Xuyên: 20 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giuse Vũ Ngọc Ruẫn


– Giáo Hạt Thanh Oai: 21 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Phêrô Trần Văn Việt


– Giáo Hạt Mỹ Đức – Hoà Bình: 23 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Thoan


Giáo hạt Thanh Oai

GIÁO HẠT THANH OAI 21 giáo xứ Linh mục quản hạt: Phêrô Trần Văn Việt 1. Giáo xứ An Hòa An Hòa – Xóm Mới – Tốt Động – Chương Mỹ – Hà Nội 2. Giáo xứ Canh Hoạch Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 3. Giáo xứ Cao Bộ Cao Viên, Thanh Oai, Hà …

Giáo hạt Thanh Oai Đọc tiếp »

Giáo hạt Phú Xuyên

GIÁO HẠT PHÚ XUYÊN 20 giáo xứ Linh mục quản hạt: Giuse Vũ Ngọc Ruẫn ĐỊA BÀN HÀNH CHÍNH Hạt Phú Xuyên nằm trong 3 huyện; Phú Xuyên, Thường Tín và Duy Tiên. CÁC XỨ TRONG GIÁO HẠT Giáo Hạt Phú Xuyên có 20 xứ, 01 Trung Tâm Hành Hương Nằm trong 03 huyện: Duy …

Giáo hạt Phú Xuyên Đọc tiếp »

nhà thờ nam định

Giáo hạt Nam Định

GIÁO HẠT NAM ĐỊNH 27 giáo xứ Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Hy 1. Giáo xứ An Lộc Yên Hồng, Ý Yên, Nam Ðịnh 2. Giáo xứ Bảo Long (Chân Ninh) Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Ðịnh 3. Giáo xứ Bình Cách (Bình Thượng) Yên Thọ, Ý Yên, Nam Ðịnh 4. Giáo xứ …

Giáo hạt Nam Định Đọc tiếp »

Scroll to Top