Hoạt động mục vụ tại Tổng Giáo phận Hà Nội

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên
“Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”
Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên

Thánh lễ tạ ơn công bố thành lập tân giáo xứ Vạn Thắng

Ngày 08/4/2021 đã ghi một dấu mốc lịch sử hồng ân trong hành trình phát triển của giáo xứ Vạn Thắng, khi ngày hôm nay Giáo xứ được vui mừng chào đón Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên về dâng Thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thiết lập Giáo xứ

Scroll to Top