ủY bAN TRUYỀN THÔNG

Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tim” Hướng tới một truyền thông nhân bản trọn vẹn
(Chủ đề Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông năm 2024)

TIN MỚI NHẬN

HUẤN LUYỆN TRUYỀN THÔNG

VIDEO LIÊN QUAN

20 Videos
Lên đầu trang