Suy Niệm Chúa Nhật

Bánh Rượu sau truyền phép là chính Mình Máu Chúa Kitô – Suy niệm lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm B

Trong lễ Mình Máu Cực Thánh Chúa, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu hiện diện trong tấm bánh. Điều này nhắc nhở chúng ta về cuộc hành trình 40 trong sa mặc của dân Israel. Manna của ăn Chúa nuôi dân trong sa mạc, nay Chúa Giêsu, Bánh bởi trời đích thực mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Ba Ngôi Tình Yêu – Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa Ba Ngôi độc nhất là Cha và Con và Thánh Thần, là Ðấng Toàn Năng đã lấy sự khôn ngoan và tình thương mà sáng tạo muôn vật hữu hình và vô hình “để ban cho chúng đầy tràn ơn phúc và cho nhiều thọ tạo được vui hưởng ánh sáng huy hoàng” (Kinh Tạ Ơn IV),

Thiên Chúa không đơn độc – Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi

“Thiên Chúa không đơn độc”. Đó là tựa đề một tác phẩm của nhà thần học Jean-Noel Besançon. Trong cuốn sách này, tác giả suy tư về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi ở nhiều khía cạnh khác nhau, đồng thời trình bày mối tương quan giữa mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và đời sống Kitô hữu.

Đấng ban sức mạnh – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Hình ảnh các tông đồ tề tựu ở một nơi, trên lầu cao, làm chúng ta liên tưởng tới tình trạng cách ly tập trung trong thời đại dịch Covid-19. Lúc đó, các tông đồ hoang mang lo lắng, một phần vì không biết tương lai sẽ thế nào, phần khác vì sợ người Do Thái hành hung gây sự.

Chúa Thánh Thần, Nguyên lý sáng tạo và hiệp nhất – Suy niệm lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một cuộc thần hiện trong đó gió và lửa nhắc nhở chúng ta về tính siêu việt của Thiên Chúa. Ngài là suối bảy nguồn đa dạng về các ơn: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết và ơn thông minh, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa và tài năng như: tông đồ, làm tiên tri, nói tiếng mới lạ… làm cho mỗi người chúng ta trở nên phong phú và đa dạng.

Scroll to Top