Suy Niệm Chúa Nhật

“Kiếm tìm Thánh ý Chúa” – Suy niệm Lễ Thánh Gia

“Kiếm tìm Thánh ý Chúa” Lễ Thánh Gia “Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời!”. Đời sống người Kitô hữu cốt lõi ở việc kiếm tìm Thánh ý Chúa, để thi hành ý Ngài, để ý của Ngài được thực hiện. Sống đúng như ý Chúa muốn, cuộc đời …

“Kiếm tìm Thánh ý Chúa” – Suy niệm Lễ Thánh Gia Đọc tiếp »

Scroll to Top