Suy Niệm Chúa Nhật

“Sứ mệnh cuộc đời” – Chúa nhật 13 thường niên – năm C

“Sứ mệnh cuộc đời” Chúa nhật 13 thường niên – năm C Mỗi chúng ta sinh ra ở đời đều có một sứ mệnh. Bổn phận của chúng ta là phải khám phá ra đâu là sứ mệnh mà Chúa gửi gắm cho cá nhân mình. Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong Tông huấn …

“Sứ mệnh cuộc đời” – Chúa nhật 13 thường niên – năm C Đọc tiếp »

Scroll to Top