Tin tổng hợp

Tin tổng hợp TGP Hà Nội tháng 4/2023

Trong tháng 4/2023, tại Tổng Giáo phận Hà Nội diễn ra một số hoạt động đáng chú ý sau: Thánh lễ Truyền Dầu năm 2023 tại Tổng Giáo phận Hà Nội; Truyền chức Phó tế cho 8 Chủng sinh;

Scroll to Top