Giáo hạt Phú Xuyên

GIÁO HẠT PHÚ XUYÊN

18 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giuse Vũ Ngọc Ruẫn

ĐỊA BÀN HÀNH CHÍNH

Hạt Phú Xuyên nằm trong 3 huyện; Phú Xuyên, Thường Tín và Duy Tiên.

CÁC XỨ TRONG GIÁO HẠT

Giáo Hạt Phú Xuyên có 18 xứ, 01 Trung Tâm Hành Hương và 36 giáo họ

Nằm trong 03 huyện: Duy Tiên, Phú Xuyên và Thường Tín

A – Huyện Phú Xuyên Có 12 Xứ với các nhà thờ xứ như sau:

1. Nhà Thờ Tầm Khê (Chằm Hạ)

Thôn Chằm Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

2. Nhà Thờ Bái Đô

Thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

3. Nhà Thờ Hoàng Nguyên

Thôn Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

4. Nhà Thờ Bái Xuyên

Thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

5. Nhà Thờ Hòa Khê

Thôn Hòa Khê, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

6. Nhà Thờ Phú Mỹ

Phú Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

7. Nhà Thờ Hà Thao

Thôn Hà Thao, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

8. Nhà Thờ Chuyên Mỹ

Thôn Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

9. Nhà Thờ Tân Độ

Thôn Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

10. Nhà Thờ Lường Xá

Thôn Lường Xá, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

11. Nhà thờ Chuôn Trung

Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

12. Nhà thờ Thành Lập

Minh Tâm, Phú Xuyên, Hà Nội

B/ Huyện Thường Tín có 06 Xứ và 01 Trung Tâm Hành Hương

1. Nhà Thờ Kẻ Nghệ

Thôn Khôn Thôn, Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội

2. Nhà Thờ La Phù

Thôn La Phù, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội

3. Nhà Thờ Hà Hồi (Kẻ Vồi)

Thôn Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội

4. Nhà Thờ Cẩm Cơ

Thôn Cơ Giáo, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội

5. Nhà Thờ Sở Hạ

Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội

6. Giáo xứ Bằng Sở – Trung Tâm Hành Hương Thánh Lê Tùy Bằng Sở 

Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội

CÁC DÒNG VÀ TU HỘI ĐANG HIỆN DIỆN TẠI CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO HẠT

Dòng Mến Thánh Giá:

Bái Xuyên

Bằng Sở

Hà Hồi

Hà Thao

Kẻ Nghệ

Dòng Thánh Phaolô :

Chuyên Mỹ

Phú Mỹ

Dòng Đaminh Thánh Tâm:

Lường Xá

Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh-sơn :

Hoàng Nguyên

Tân Độ

Tu Hội :

Tu Hội Hiệp Nhất Hoàng Nguyên

Tu Hội Thánh Tâm Chuyên Mỹ

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top