Giáo Hạt Nam Định

  • Gồm có 29 giáo xứ
  • Địa bàn hành chính trong các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, một phần Tp. Nam Định và một phần tỉnh Hà Nam.
  • Linh mục quản hạt: Giu-se Phạm Minh Triệu

1. Giáo xứ An Lộc

Yên Hồng, Ý Yên, Nam Ðịnh

2. Giáo xứ An Phong

97 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp. Nam Định

3. Giáo xứ Bảo Long (Chân Ninh)

Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Ðịnh

4. Giáo xứ Bình Cách (Bình Thượng)

Yên Thọ, Ý Yên, Nam Ðịnh

5. Giáo xứ Ðại Lại (Kẻ Ðại)

Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Ðịnh

6. Giáo xứ Ðào Duyên (Đống Đất)

Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Ðịnh

7. Giáo xứ Ðồng Đội

Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Ðịnh

8. Giáo xứ Gia Trạng (Chanh Cầu) 

Yên Phúc, Ý Yên, Nam Ðịnh

9. Giáo xứ Lập Thành (Kẻ Man)

Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Ðịnh

10. Giáo xứ Lỗ Xá

Yên Phú, Ý Yên, Nam Ðịnh

11. Giáo xứ Nam Ðịnh

16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Ðịnh

12. Giáo xứ Như Thức

Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định

13. Giáo xứ Ninh Mật

Ninh Mật, Yên Bằng, Ý Yên

14. Giáo xứ Phú Ốc

Lộc Hòa, Tp. Nam Ðịnh

15. Giáo xứ Phú Thứ

Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Ðịnh

16. Giáo xứ Phùng Xá

An Tĩnh, Yên Bình, Ý Yên, Nam Định

17. Giáo xứ Thiện Mỹ

Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Ðịnh

18. Giáo xứ Thôi Ngôi (Kẻ Nguồi)

Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

19. Giáo xứ Tiên Hào

Tiên Hào, Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định

20. Giáo xứ Trại Mới

Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Ðịnh

21. Giáo xứ Trình Xuyên (Kẻ Trình)

Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Ðịnh

22. Giáo xứ Trung Ðồng

Yên Bằng, Ý Yên, Nam Ðịnh

23. Giáo xứ Tự Tân

Mỹ Thắng, Bình Lục, Hà Nam

24. Giáo xứ Tường Loan

Mỹ Tân, TP. Nam Ðịnh

25. Giáo xứ Tướng Loát

Tướng Loát, Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

26. Giáo xứ Vạn Ðiểm

Tt. Lâm, Ý Yên, Nam Ðịnh

27. Giáo xứ Vỉ Nhuế (Kẻ Nấp)

Yên Ðồng, Ý Yên, Nam Ðịnh

28. Giáo xứ Vĩnh Trị (Kẻ Vĩnh)

Yên Trị, Ý Yên, Nam Ðịnh

29. Giáo xứ Xuân Bảng (Kẻ Báng)

Kim Thái, Vụ Bản, Nam Ðịnh

Scroll to Top