Giáo hạt Nam Định

nhà thờ nam định

GIÁO HẠT NAM ĐỊNH

25 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Hy

1. Giáo xứ An Lộc

Yên Hồng, Ý Yên, Nam Ðịnh

2. Giáo xứ Bảo Long (Chân Ninh)

Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Ðịnh

3. Giáo xứ Bình Cách (Bình Thượng)

Yên Thọ, Ý Yên, Nam Ðịnh

4. Giáo xứ Ðại Lại (Kẻ Ðại)

Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Ðịnh

Tel: (03503) 821-080

5. Giáo xứ Ðào Duyên (Đống Đất)

Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Ðịnh

6. Giáo xứ Ðồng Đội

Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Ðịnh

7. Giáo xứ Gia Trạng (Chanh Cầu) 

Yên Phúc, Ý Yên, Nam Ðịnh

8. Giáo xứ Lập Thành (Kẻ Man)

Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Ðịnh

9. Giáo xứ Lỗ Xá

Yên Phú, Ý Yên, Nam Ðịnh

10. Giáo xứ Nam Ðịnh

16 Hai Bà Trưng, TP. Nam Ðịnh

Tel: (03503) 844-487

11. Giáo xứ Phú Ốc

Lộc Hòa, TP.Nam Ðịnh

 12. Giáo xứ Phú Thứ

Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Ðịnh

13. Giáo xứ Thiện Mỹ

Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Ðịnh

14. Giáo xứ Thôi Ngôi (Kẻ Nguồi)

Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

15. Giáo xứ Trại Mới

Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Ðịnh

Tel: (0350) 810-821

16. Giáo xứ Trình Xuyên (Kẻ Trình)

Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Ðịnh

17. Giáo xứ Trung Ðồng

Yên Bằng, Ý Yên, Nam Ðịnh

18. Giáo xứ Tường Loan

Mỹ Tân, TP. Nam Ðịnh

19. Giáo xứ Vạn Ðiểm

Ttr. Lâm, Ý Yên, Nam Ðịnh

20. Giáo xứ Vỉ Nhuế (Kẻ Nấp)

Yên Ðồng, Ý Yên, Nam Ðịnh

21. Giáo xứ Vĩnh Trị (Kẻ Vĩnh)

Yên Trị, Ý Yên, Nam Ðịnh

22. Giáo xứ Xuân Bảng (Kẻ Báng)

Kim Thái, Vụ Bản, Nam Ðịnh

23. Giáo xứ Phùng Xá

An Tĩnh, Yên Bình, Ý Yên, Nam Định

24. Giáo xứ Tiên Hào

Tiên Hào, Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định

25. Giáo xứ Tướng Loát

Tướng Loát, Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

TTGMHN

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top