Hạnh Các Thánh

Đức Mẹ Thăm Viếng

Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth

Lễ kính (Các nhà thờ trong thành phố Hà Nội cử hành lễ trọng) Hôm nay kỷ niệm ngày Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng 2/7/1627 Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes, S.J.) lần đầu tiên đến giảng đạo tại thành phố Hà Nội (Kẻ Chợ). Các nhà thờ trong thành phố Hà Nội cử hành …

Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth Đọc tiếp »

Thanh-Athanasio

Ngày 02/5: Thánh A-tha-na-si-ô – giám mục, tiến sĩ hội thánh (295-373)

Lễ nhớ 1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ Theo thời gian, thánh Athanase là tiến sĩ đầu tiên trong số tiến sĩ và Giáo phụ của Hội thánh. Các Giáo Hội Coptes và Byzantin từ lâu đã kính nhớ thánh nhân vào ngày 2 tháng 5. Lễ này được các tín hữu ở …

Ngày 02/5: Thánh A-tha-na-si-ô – giám mục, tiến sĩ hội thánh (295-373) Đọc tiếp »

Thánh nữ Anê

Ngày 21/01 – Thánh Agnès (Inê) – Trinh nữ, tử đạo

Lễ nhớ 1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ Từ thế kỷ thứ IV, thánh Agnès là một trong các vị thánh được tôn kính nhất trong Giáo Hội Rôma. Ngày kỷ niệm được ghi nhận trong lịch Rôma cổ là ngày Chuyển di hài thánh nữ (Depositio martyrum) vào ngày 21.01.354. Nhiều Giáo …

Ngày 21/01 – Thánh Agnès (Inê) – Trinh nữ, tử đạo Đọc tiếp »

Scroll to Top