Địa chỉ liên hệ

Toà Tổng Giám Mục Hà Nội

Số 40 phố Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 0243.9286.350

Số điện thoại ngoài giờ hành chính: +84 933.820.440

Email của Văn phòng Tòa TGM Hà Nội : ttgmhn@gmail.com

Email của Ban biên tập trang Website: bbttgphanoi@gmail.com

Tài khoản ngân hàng:

VIETCOMBANK Hội sở chính

SWIFT code BFTVVNVX

Chủ tài khoản (Account holder’s name): NGUYEN XUAN THUY

Số tài khoản (Account number) VND: 0011003998334

Số tài khoản (Account number) USD: 0011373444830

Số tài khoản (Account number) EUR: 0011143444872

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top