Giáo hạt Mỹ Đức – Hoà Bình

Địa bàn: bao gồm các giáo xứ trên địa bàn hành chính huyện Mỹ Đức và Ứng Hoà (thuộc thành phố Hà Nội), và các huyện Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Thuỷ và Lạc Sơn (Thuộc tỉnh Hoà Bình).

Linh mục Quản hạt: Giu-se Vũ Đình Du

DANH SÁCH CÁC GIÁO XỨ THUỘC GIÁO HẠT MỸ ĐỨC – HÒA BÌNH

1.     Giáo xứ Bến Cuối
Bến Cuối, Trung Sơn, Lương Sơn, Thanh Oai, Hòa Bình

2.     Giáo xứ Đoan Nữ
Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

3.     Giáo xứ Đồn Vận
Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

4.     Giáo xứ Đồng Cháy
Đồng Phú, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình

5.     Giáo xứ Đồng Chiêm
Đồng Chiêm, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội

6.     Giáo xứ Đồng Gianh
Đồng Gianh, Phú Thành, Lạc Thuỷ, Hòa Bình

7.     Giáo xứ Đồng Gội
Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

8.     Giáo xứ Giang Soi
Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội

9.     Giáo xứ Gò Mu
Gò Mu, Thanh Lương, Kim Bôi, Hoà Bình

10.  Giáo xứ Mường Cắt
Hướng Nghĩa, Lạc Sơn, Hoà Bình

11.  Giáo xứ Mường Đổn
Văn Lãng, Lạc Sơn, Hoà Bình

12.  Giáo xứ Mường Riệc
Riệc 1, Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hoà Bình

13.  Giáo xứ Mường Tre
Hạ Bì, Lương Sơn, Hoà Bình

14.  Giáo xứ Nghĩa Ải
Thôn Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

15.  Giáo xứ Phúc Lâm
Phúc Lâm – Mỹ Đức – Hà Nội

16.  Giáo xứ Sơn Lãng (Sơn Miêng)
Thôn Miêng, Hoa Soi, Ứng Hòa, Hà Nội

17.  Giáo xứ Thượng Lâm
Đồng Mít, Đồng Tâm, Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

18.  Giáo xứ Tuỵ Hiền (Kẻ Sải)
Hiền Giáo, An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

19. Giáo xứ Vân Đình
Thị Trấn Vân Đình – Ứng Hòa – Hà Nội

20.  Giáo xứ Vụ Bản
  Vụ Bản, Lạc Sơn, Hoà Bình

21.  Giáo xứ Xuy Xá (Kẻ Ngườm)
Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

22.  Giáo xứ Bắc Sơn
An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội

23.  Giáo xứ Vạn Thắng (Thánh Giuse)
An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top