Giáo hạt Mỹ Đức – Hoà Bình

Giáo hạt Mỹ Đức – Hoà Bình

Địa bàn: bao gồm các giáo xứ trên địa bàn hành chính huyện Mỹ Đức và Ứng Hoà (thuộc thành phố Hà Nội), và các huyện Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Thuỷ và Lạc Sơn (Thuộc tỉnh Hoà Bình).

Linh mục Quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Thoan

DANH SÁCH CÁC GIÁO XỨ THUỘC GIÁO HẠT MỸ ĐỨC – HÒA BÌNH

1.     Bến Cuối – Kim Bôi

2.     Đoan Nữ – Mỹ Đức

3.     Đồn Vận – Lương Sơn

4.     Đồng Cháy – Lương Sơn

5.     Đồng Chiêm – Mỹ Đức

6.     Đồng Gianh – Lạc Thuỷ

7.     Đồng Gội – Lương Sơn

8.     Giang Soi – Ứng Hoà

9.     Gò Mu – Kim Bôi

10.  Mường Cắt – Lạc Sơn

11.  Mường Đổn – Lạc Sơn

12.  Mường Riệc – Lạc Sơn

13.  Mường Tre – Lạc Sơn

14.  Nghĩa Ải – Mỹ Đức

15.  Phúc Lâm – Mỹ Đức

16.  Sơn Lãng – Ứng Hoà

17.  Thượng Lâm – Mỹ Đức

18.  Tuỵ Hiền – Mỹ Đức

19.  Vân Đình – Ứng Hoà

20.  Vụ Bản  – Lạc Sơn

21.  Xuy Xá – Mỹ Đức

22.  Bắc Sơn (Mới thiết lập )

23.  Vạn Thắng (Mới thiết lập )

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top