Tổ Chức TGP

Lm. Gioan Tạ Đức Vượng

Lm. Gioan Tạ Đức Vượng Phó xứ Bảo Long Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Thôn 10 – Mỹ Hà – Mỹ Lộc – Nam Định

Lm. Phêrô Trần Văn Vũ

Lm. Phêrô Trần Văn Vũ Phó xứ An Phú Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

Lm. Gioan B. Mai Văn Trường

Lm. Gioan B. Mai Văn Trường Phó xứ Xuân Bảng Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 24/6 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định

Lm. Giuse Vũ Văn Thoan

Lm. Giuse Vũ Văn Thoan Phó xứ Nghĩa Ải Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

Lm. Antôn Nguyễn Chúc Sinh

Lm. Antôn Nguyễn Chúc Sinh Phó xứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 13/6 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Tràng An, Bình Lục, Hà Nam

Lm. Antôn Lê Văn Quyết

Lm. Antôn Lê Văn Quyết Phó xứ Lưu Xá Sinh năm: 1987 Lễ quan thầy: 13/6 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Mỹ Lương, Chương Xá, Hà Nội

Lm. Phaolô Trần Văn Minh

Lm. Phaolô Trần Văn Minh Phó xứ Phú Đa Sinh năm: 1986 Lễ quan thầy: 25/01 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Nhà thờ Phú Đa – Công Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Lm. Giuse Đinh Văn Long

Lm. Giuse Đinh Văn Long Phó xứ Khoan Vỹ Sinh năm: 1986 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

Lm. Giuse Đặng Văn Khoa

Lm. Giuse Đặng Văn Khoa Phó xứ Mỹ Thượng – Thường trực An Hòa Sinh năm: 1986 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Nhà thờ An Hòa – Tốt Động – Chương Mỹ – Hà Nội

Lm. Luca Loan Phạm Xuân Hướng

Lm. Luca Loan Phạm Xuân Hướng Phó xứ Bút Đông, thường trực Vạn Lương Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 05/6 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Thủy Cơ, Duy Tiên, Hà Nam

Lm. Phêrô Trần Duy Hương

Lm. Phêrô Trần Duy Hương Phó xứ Vỉ Nhuế Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định

Scroll to Top