ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIU-SE VŨ VĂN THIÊN

– Sinh ngày: 26/10/1960

– Quan thầy: Thánh Giu-se (19/3)

– Thụ phong linh mục: 24/01/1988

– Tấn phong Giám mục: 02/01/2003

– Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”

– Chính thức nhận Tổng Giáo phận Hà Nội: 18/12/2018

Linh mục Đại diện

LM. AN-TÔN NGUYỄN VĂN THẮNG 
Tổng Đại Diện

Giám đốc Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội
Thụ phong linh mục: 08/9/2001
Đ/c: Số 13 Chế Lan Viên, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

LM. GIU-SE VŨ CÔNG VIỆN
Đại diện tư pháp

Giám học Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội
Thụ phong linh mục: 20/12/2007
Đ/c: Số 13 Chế Lan Viên, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

LM. TÔ-MA AQ. NGUYỄN XUÂN THỦY
Tổng quản lý

Toà Tổng Giám mục Hà Nội
Thụ phong linh mục: 08/12/1987
Đ/c: 40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

LM. GIO-AN NGUYỄN VĂN TOÀN
Phó Tổng quản lý, Thư ký

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội
Thụ phong linh mục: 19/10/2016
Đ/c: 40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

LM. GIU-SE VŨ QUANG HỌC 
Chưởng ấn, Chánh văn phòng

Trưởng Ủy ban Giáo Lý, Giảng viên ĐCV
Thụ phong linh mục: 22/12/2003
Đ/c: 40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Linh mục Quản Hạt

LM. GIU-SE ĐÀO HỮU THỌ
Quản hạt Chính Tòa

Chính xứ Thịnh Liệt
Thụ phong linh mục: 22/12/2003
Đ/c: Nhà thờ Thịnh Liệt, Giáp Bát, Hai Bà Trưng, Hà Nội

LM. PHÊ-RÔ NGUYỄN PHÚ HÙNG
Quản hạt Phú Xuyên

Chính xứ Hà Thao
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Đ/c: Nhà thờ Hà Thao, Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội

LM. AN-TÔN TRẦN QUANG TIẾN
Quản hạt Phủ Lý

Chính xứ Cẩm Sơn
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Đ/c: Nhà thờ Cẩm Sơn, Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam

LM. AN-TÔN PHẠM VĂN DŨNG
Quản hạt Lý Nhân

Chính xứ Cát Lại, Ngô Khê, Tràng Duệ
Thụ phong linh mục: 20/12/2007
Đ/c: Nhà thờ Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

LM. GIU-SE PHẠM VĂN TRIỆU
Quản hạt Nam Định

Chính xứ Nam Định
Thụ phong linh mục: 20/12/2007
Đ/c: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Nam Ðịnh

LM. PHÊ-RÔ TRẦN VĂN VIỆT
Quản hạt Thanh Oai

Chính xứ Thạch Bích
Thụ phong linh mục: 20/12/2007
Địa chỉ: Thạch Bích, Bích Hoà, Thanh Oai, HN

LM. GIU-SE VŨ ĐÌNH DU
Quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Chính xứ Nghĩa Ải
Thụ phong linh mục: 29/11/2005
Đ/c: Thôn Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

Linh mục đặc trách uỷ ban

LM. TÔ-MA A-QUI-NÔ NGUYỄN XUÂN THỦY

Ủy ban Ơn gọi
Toà Giám Mục
40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

LM. AN-PHONG-SÔ PHẠM HÙNG

Ủy ban Giáo dục
Chính xứ Hàm Long
21 Hàm Long, Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, HN

LM. GIU-SE VŨ QUANG HỌC

Ủy ban Giáo lý
Toà Giám Mục
40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

LM. GIU-SE ĐÀO HỮU THỌ

Ủy ban Phụng tự
Chính xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét)
Thịnh Liệt, Giáp Bát, Hai Bà Trưng, Hà Nội

LM. GIU-SE NGUYỄN VĂN LINH

Ủy ban Thánh nhạc
Chính xứ Từ Châu
Nhà thờ Từ Châu, Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội

LM. AN-TÔN TRẦN QUANG TIẾN

Ủy ban Loan báo Tin mừng
Chính xứ Cẩm Sơn
Cẩm Sơn, Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam

LM. GIU-SE PHẠM MINH TRIỆU

Ủy ban Công lý và Hòa bình
Chính xứ Nam Định
16 Hai Bà Trưng, Nam Ðịnh

LM, PHAO-LO NGUYỄN HUY TRÌNH

Ủy ban Xây dựng
Chính xứ Tân Lạc
17 Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, HBC, HN

LM. GIU-SE NGUYỄN VĂN HẢI

Ủy ban Bác ái – Xã hội
Chính xứ Giang Xá
Nhà thờ Giang Xá, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội

LM. GIU-SE TRẦN VIẾT TIỀM

Ủy ban Di dân
Chính xứ Phùng Khoang
Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

LM. GIO-AN PHẠM VĂN ĐÁT

Ủy ban Truyền thông
Tòa Giám Mục
40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

LM. GIU-SE NGUYỄN VĂN LIÊN

Ủy ban Giáo dân
Chính xứ Cổ Nhuế
Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

LM. GIU-SE TRẦN VĂN ĐOẠT (ĐƯỢC)

Ủy ban Hôn nhân và Gia đình
Chính xứ Tường Loan
Tường Loan, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định

LM. PHÊ-RÔ TẠ VĂN TUÂN

Ủy ban Sinh viên
Chính xứ Đình Quán
Đình Quán, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

LM. GIIU-SE TRẦN HỮU NAM

Ủy ban Giới trẻ
Chính xứ Lỗ Xá
Nhà thờ Lỗ Xá, Yên Phú, Ý Yên, Nam Ðịnh

LM. GIU-SE ĐÀO TRỌNG THÀNH

Ủy ban Thiếu nhi
Chính xứ Giảng Võ
Giảng Võ, 766 Đường La Thành, Ba Đình, HN

LM. GIU-SE VŨ ĐỨC PHÁN, M.F.

Ban Liên Tu sĩ
Chính xứ Đoan Nữ
Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

Scroll to Top