Cáo Phó

Cáo phó – Nữ tu Maria Trần Thị Khiêm – Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

“Dù sống hay chết vẫn thuộc về Chúa”  (Rm 14, 8) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội trân trọng kính báo: NỮ TU MARIA TRẦN THỊ KHIÊM Sinh ngày 21 tháng 3 năm 1939 tại Giáo họ Hội Động- giáo xứ …

Cáo phó – Nữ tu Maria Trần Thị Khiêm – Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội Đọc tiếp »

Scroll to Top