Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Bài học Tin Mừng theo thánh Mát-thêu – số 18

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu ba điểm sau: một là những đòi hỏi nghịch lý của Đức Giê-su đối với các môn đệ; hai là ý nghĩa những đòi hỏi của Đức Giê-su; ba là cách thức đón tiếp người môn đệ của Đức Giê-su.

Read More »
Scroll to Top