Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Bài học Tin Mừng theo thánh Mát-thêu – số 30

Tuần này, chúng ta sẽ học hỏi về chủ đề “Của Cải Và Nước Trời” (x. Mt 19, 16-30) với hai phần: Một là “Cách thức để được sự sống đời đời” (x. Mt 19, 16-22); Hai là “Phần thưởng sự sống đời đời thuộc về những người đi theo Đức Giê-su” (x. Mt 19, 23-30).

Read More »
Scroll to Top