Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Bài học Tin mừng theo Thánh Matthêu – Số 02

Chúa Giê-su là ai? Ai là cha mẹ của Ngài? Ngài đích thực từ đâu đến? Đây là các câu hỏi của những người đương thời với Chúa Giêsu cũng như những người trong cộng đoàn của Thánh Mát-thêu. Đây cũng là những câu hỏi của nhiều người trong chúng ta hôm nay.

Read More »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top