Phụng Vụ

dọn đường cho chúa

“Hãy dọn đường cho Chúa” – Chúa nhật 2 Mùa Vọng – Năm C

“Hãy dọn đường cho Chúa” Chúa nhật 2 Mùa Vọng – Năm C Mỗi năm khi Mùa Vọng về, hình ảnh ông Gioan Tẩy giả lại xuất hiện trong phụng vụ. Ông là con của Bà Elisabét, đã nhảy mừng khi còn là hài nhi trong lòng mẹ, khi Đức Trinh nữ Maria viếng thăm. …

“Hãy dọn đường cho Chúa” – Chúa nhật 2 Mùa Vọng – Năm C Đọc tiếp »

Scroll to Top