Dòng Tu

Khối thanh tuyển Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội tĩnh tâm năm

Sống tình yêu Chúa” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong những ngày tĩnh tâm năm từ ngày 29/04 – 02/05, của các em khối Thanh Tuyển và Dự tu thuộc Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội Kỳ tĩnh tâm được được tổ chức tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Đức Nguyên Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Ngô Quang Kiệt.

Scroll to Top