Văn bản mẫu TGP Hà Nội

Các Văn Bản Mẫu dùng trong Tổng Giáo phận Hà Nội

Hôn Nhân: 

Đơn xin tha ngăn trở khác đạo: Bản PDF   Bản WORD

Đơn xin Đặc ân thánh Phao-lô: Bản PDF   Bản WORD

Đơn xin miễn thẩm vấn trường hợp Đặc ân thánh Phao-lô: Bản PDF   Bản WORD

Kết quả chất vấn trường hợp Đặc ân thánh Phao-lô: Bản PDF   Bản WORD

Đơn xin Miễn chuẩn thể thức kết hôn: Bản PDF   Bản WORD

————————

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Mô hình tương quan giáo xứ và giáo họ theo hàng dọc: Bản PDF      Bản WORD

Danh sách ứng cử viên Ban Mục Vụ: Bản PDF     Bản WORD

Phiếu ứng cử viên Ban Mục Vụ: Bản PDF     Bản WORD

Văn bản hướng dẫn bầu Ban Mục Vụ: Bản PDF     Bản WORD

Văn thư bổ nhiệm Ban Mục Vụ Giáo xứ: Bản PDF    Bản WORD

Văn thư bổ nhiệm Ban Thường Trực HĐMVGX: Bản PDF   Bản WORD

Tờ trình tham gia HĐMVGX: Bản PDF   Bản WORD

Facebook
Twitter
Email
Print

Tin Bài Liên Quan

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Scroll to Top