Ngày: Tháng Bảy 19, 2021

Cha Canon Dominique Aubert

Thế giới trong ngày 19-7-2021: Các Đức Giám mục Pháp lên tiếng sau khi Tự sắc “Traditionis custodes”

Các Đức Giám mục Pháp lên tiếng sau khi Tự sắc “Traditionis custodes” được ĐTC Phanxicô ban hành; Các Đức Giám mục Canada ủng hộ cam kết hàn gắn và hòa giải với người bản địa; Chương trình cầu nguyện một phút mỗi ngày ở Indonesia; Chiến dịch khuyến khích giáo dân trở lại với Thánh lễ của TGP New York;

Scroll to Top