38 Em Thiếu Nhi Được Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu tại Giáo xứ Hàng Bột

Vào ngày 18 tháng 06, trong sự hân hoan của Giáo hội Hoàn Vũ, Giáo xứ Hàng Bột long trọng cử hành lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu.

Vào lúc 8h00’, các em học giáo lý rồi sau đó là Thánh lễ thiếu nhi lúc 9h00’. Trong Thánh lễ, 38 em thiếu nhi được rước Chúa lần đầu.

Thánh lễ chiều lúc 5h00’, sau Thánh lễ giáo xứ long trọng Rước Thánh Thể Chúa xung quanh nhà thờ.

{flickr set=72157685145609626}

Giáo xứ Hàng Bột

Print
Email
Scroll to Top