Audio – Bài giảng Chúa nhật II Thường niên năm C – Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng trong Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội ngày 20/01/2019.

 

15068 cn ii tn c
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top