Ban Thánh nhạc Giáo hạt Phủ Lý hội thảo chuyên đề: Thánh nhạc trong Phụng vụ

Nhằm mục đích giúp các ca đoàn, ban kèn và ban trống trong Giáo hạt Phủ Lý phục vụ Thánh lễ và các cử hành phụng vụ khác tốt hơn, đúng với tinh thần của Giáo hội và Giáo phận mong muốn, Chúa nhật, ngày 19/11/2023, Ban Thánh nhạc Giáo hạt Phủ Lý tổ chức buổi gặp mặt, chia sẻ, hướng dẫn thêm cho các trưởng, phó các ban tại nhà thờ Giáo xứ Lại Xá.

Sau khi ghi danh, từ 14h30- 15h30, Cha đặc trách Thánh nhạc Giáo hạt Phủ Lý Phê-rô Lại Quang Trung đã chia sẻ về những lưu ý cụ thể cho các ca đoàn, ban kèn, ban trống về tinh thần phải có, về một số điều nên và không nên trong khi phục vụ Thánh lễ, một số nguyên tắc chung trong việc chọn bài hát trong Thánh lễ, trong các cử hành phụng vụ và trong các cuộc rước kiệu.

Sau đó, Cha Trưởng ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh đã chia sẻ về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Thánh nhạc trong các cử hành Phụng vụ. Ngài cũng động viên khích lệ các ca đoàn, ban kèn, ban trống cố gắng nỗ lực hơn nữa để học hỏi và nâng cao cả về trình độ và đạo đức để có thể phục vụ Chúa tốt hơn nữa.

Trong các giờ chia sẻ, các tham dự viên hào hứng lắng nghe và tích cực phát biểu những ý kiến, những thắc đến quý cha đặc trách để vấn đề được sáng tỏ hơn.

Cuối cùng các ca đoàn, ban kèn đã bầu chọn Ban Đại diện của ca đoàn và ban kèn cho Giáo hạt để thuận tiện cho các việc chung của Giáo hạt.

Hy vọng sau buổi hội thảo này các ca đoàn, ban kèn, ban trống sẽ ý thức hơn và góp phần ca ngợi, cảm tạ Thiên Chúa và giúp các cử hành phụng vụ ngày càng sốt sắng hơn.

Ban Thánh nhạc Giáo hạt Phủ Lý

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top