Bầu Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Chính Tòa

Nhân ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi, 15/9/2023, tại hội trường Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội đã diễn ra hội nghị bầu Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ (BTV.HĐMV) Giáo hạt Chính Tòa.

Vào lúc 8h30, Cha Đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt Phê-rô Nguyễn Văn Lanh đã khai mạc hội nghị và tuyên bố lý do buổi họp mặt. Hội nghị hôm nay có sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng, Cha quản hạt Chính Tòa An-tôn Trần Duy Lương, Cha Trưởng ban Giáo dân TGP Giu-se Nguyễn Văn Liên, và 21 tham dự viên đại diện cho Hội đồng Mục vụ các giáo xứ trong Giáo hạt Chính Tòa.

Sau nghi thức thánh hóa đầu giờ, Cha đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt đã giới thiệu tổng quát tiến trình của việc bầu cử. Tiếp sau đó, Cha Giu-se Nguyễn Văn Liên, đã chia sẻ đề tài “Sự cần thiết của việc thành lập HĐMV giáo hạt”.

Trong bài chia sẻ, Cha Trưởng ban tóm tắt chung về những chương trình, những hoạt động mục vụ đang diễn ra tại TGP. Cách riêng tại Giáo hạt Chính Tòa, là nơi tập trung nhiều anh chị em di dân từ nhiều giáo phận/giáo xứ, phương pháp làm việc của các HĐMV giáo xứ không đồng nhất cũng như năng lực quản trị và kinh nghiệm không đồng đều, dẫn đến chậm trễ trong việc áp dụng chương trình mục vụ của TGP. Được sự phê chuẩn của Đức TGM Giu-se, Cha Giu-se cho thấy rằng: cần có một HĐMV giáo hạt, để cùng với Cha Quản hạt, triển khai các công tác mục vụ và định hướng hoạt động của các hội đoàn theo đúng tôn chỉ mục đích của hội đoàn Công giáo.

Sau bài chia sẻ, Cha Quản hạt An-tôn mời gọi các ứng cử viên và hội nghị đã hiệp thương chọn ra 7 vị để bầu vào BTV.HĐMV Giáo hạt.

Qua hình thức bỏ phiếu kín, hội nghị đã bầu ra được 5 vị vào BTV.HĐMV Giáo hạt. Ngay sau đó, Cha Quản hạt và quý Cha đặc trách UBGD cùng các vị đắc cử đã hiệp thương để phân bổ các chức danh trong Ban Thường vụ.

Dưới đây là danh sách BTV.HĐMV Giáo hạt Chính Tòa khóa I (2023-2026):

1. Ông Giu-se Nguyễn Văn Thành, xứ Thụy Phương – Trưởng Ban TV

2. Bà Tê-rê-sa Trần Thị Thu Hương, xứ Hàng Bột – Thư Ký/Giám sát

3. Ông Gio-an Lê Đức Khoát, xứ Chính Tòa – Phó Mục vụ

4. Ông Gioan B. Nguyễn Huy Hoàng, xứ Đồng Trì – Phó Hội/Ban

5. Ông Giu-se Nguyễn Văn Hùng, xứ Hà Đông – Phó Quản trị/Bảo trì

Hội nghị đã diễn tiến trong sự minh bạch, nghiêm túc và bế mạc vào hồi 11h00 cùng ngày.

BTT Giáo hạt Chính Tòa

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang