Ca đoàn Giáo xứ Thịnh Liệt mừng lễ quan thầy Phan-xi-cô Xa-vi-ê

Ca đoàn Giáo xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) long trọng mừng kính thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê quan thầy vào ngày 01/12/2023. Thánh lễ do Cha xứ Giu-se Đào Hữu Thọ chủ sự.

Ca đoàn Phan-xi-cô Xa-vi-ê được thành lập vào Lễ Khánh nhật truyền giáo năm 2019 và nhận thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e làm quan thầy. Được sự quan tâm của Cha xứ Giu-se Đào Hữu Thọ, đến nay ca đoàn ngày càng phát triển và có tới gần 50 thành viên. Ca đoàn phục vụ trong các Thánh lễ trọng và đại lễ của Giáo xứ.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha xứ Giu-se tóm tắt lại cuộc đời của thánh nhân, mẫu gương truyền giáo cho các dân tộc ở Á Châu của Giáo hội. Liên hệ với ca đoàn khi nhận thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê làm quan thầy, Cha Giu-se nhấn mạnh: Mỗi bài thánh ca là một bài giáo lý. Khi các thành viên tham gia vào ca đoàn một cách nhiệt thành, chính là tham gia vào công việc truyền giáo theo mẫu gương của thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê quan thầy. Mỗi bài thánh ca là một lời cầu nguyện không chỉ riêng cho ca đoàn mà còn cho cộng đoàn giáo xứ. Tất cả những việc làm nhỏ bé ấy đều là việc truyền giáo và giới thiệu Chúa đến với mọi người.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê ban bình an cho Giáo xứ, cách riêng là cho mỗi thành viên trong ca đoàn luôn biết hy sinh, đoàn kết và cảm thông với nhau. Biết dùng lời ca, tiếng hát của mình tham gia vào công việc truyền giáo và làm sáng danh Thiên Chúa.

BTT Gx. Kẻ Sét

Scroll to Top