Các Giáo Xứ Miền Hòa Bình Hành Hương Năm Thánh

Thứ 5 ngày 18-8-2016, giáo dân thuộc các giáo xứ Đồng Gianh, Gò Mu, Mường Tre, Đồn Vận do cha xứ Giuse Bùi Văn Cường coi sóc đã hành hương về nhà thờ Chính Tòa Hà Nội trong dịp năm thánh Lòng Thương Xót Chúa.

Xem thêm hình tại đây

Tại các giáo xứ này, phần lớn anh chị em tín hữu là người dân tộc Mường nằm sâu trong vùng Hòa Bình. Để đến được với cuộc hành hương hôm nay, những anh chị em tại giáo họ Bình Tân thuộc xứ Mường Tre đã phải lên xe đi từ 3h30 sáng. Giáo họ có tới 600 anh chị em tín hữu nhưng hiện vẫn chưa có đất để làm nhà nguyện. Đây là giáo họ còn lại của giáo xứ Mường Tre. Khu vực chính xứ Mường Tre đã bị giải tán sau năm 1945 và toàn bộ cơ sở vật chất đã bị công hữu hóa.

Cha xứ Giuse và cha phó Giuse Nguyễn Đức Quý đã phải chuẩn bị nhiều cho cuộc hành hương hôm nay. Mặc dù phương tiện đi lại đã thuận lợi, nhưng việc di chuyển của các anh chị em từ các họ về nhà xứ để cùng đi chung xe cũng đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi người.

Hiện tại giáo xứ Đồng Gianh đã khởi sắc hơn. Đặc biệt có sự hiện diện của đan viện Thiên An, dòng nữ Mến Thánh Giá Hà Nội, và dòng nữ thánh Phao-lô đã góp phần rất lớn trong việc hồi sinh sức sống đạo Chúa tại nơi đây. Các thầy các sơ cũng đồng hành với anh chị em trong ngày hành hương hôm nay.

Với sự ưu ái đặc biệt đối với “đoàn chiên bé nhỏ”, Đức Hồng Y Phê-rô đã gặp gỡ anh chị em và chủ tế Thánh lễ hành hương này.

Với biết bao ơn lành mà Thiên Chúa đã thương ban, đoàn hành hương đã lên đường rời thủ đô Hà Nội, trở về với bản Mường xa xôi, đem theo trong mình cảm nghiệm êm đềm về Lòng Thương Xót Chúa.

BBT

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top