Chúa nhật Lễ Lá tại Giáo xứ Cẩm Sơn

Vào lúc 19h00, ngày 23/3/2024, Giáo xứ Cẩm Sơn sốt sắng tham dự Chúa nhật lễ Lá khai mạc Tuần Thánh.

Chúa nhật Lễ Lá mở đầu với nghi thức làm phép lá tại đền thánh Phao-lô Mỹ và rước lá xung quanh nhà thờ. Cùng với tiếng kèn, tiếng trống, là lời tung hô “chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa”, phần nào như họa lại cách sống động việc Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem năm xưa.

Trong Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh, cộng đoàn được lắng nghe Bài thương khó, trình thuật lại cuộc khổ nạn của Đức Giê-su. Việc tất cả các hội đoàn, từ các em thiếu nhi, giới trẻ đến các ca đoàn đều tham gia hát bài thương khó đã tạo nên nét đặc biệt trong Năm Canh tân đời sống đức tin các hội đoàn tại Giáo xứ Cẩm Sơn, đồng thời diễn tả tinh thần tham dự phụng vụ cách tích cực và sốt sắng.

Các cử hành trong phụng vụ giúp cộng đoàn cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Dẫu con người không ít lần phản bội lại tình yêu ấy, nhưng Thiên Chúa vẫn một mực trung tín giữ lời giao ước. Từ những chia sẻ trên đây trong bài giảng lễ, Cha xứ mời gọi cộng đoàn hãy sốt sắng tham dự các cử hành trong Tuần Thánh để được thông phần vào cuộc khổ nạn của Đức Giê-su. Đồng thời biết thay đổi đời sống để ý Thiên Chúa được thực hiện.

Xin Đức Giê-su chịu đóng đinh kéo chúng ta lên cùng Ngài, để ta dám thanh thoát từ bỏ những đam mê trần tục mà sống xứng đáng với danh hiệu Ki-tô hữu mỗi ngày một hơn.

BTT Gx. Cẩm Sơn

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top