Chùm Ảnh Đức TGM Phê-rô Về Dâng Lễ Tại Giáo Họ Tàu Giang – Giáo Xứ Nam Xá

1

Ngày 18 tháng 11 năm 2010, Đức TGM Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã về cử hành Thánh Lễ khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Tàu Giang, Giáo xứ Nam Xá, Giáo hạt Hà Nam. Sau Thánh Lễ Ngài còn đi thăm mục vụ một số giáo họ trong vùng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BBT TGP Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top