Chùm ảnh giáo họ Vạn Lương – Bút Đông chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

IMG_0001

Hình ảnh giáo họ Vạn Lương – Bút Đông chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh 04 tháng 01 năm 2015

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Butdong/Vanluong{/besps}

Giáo họ Vạn Lương – Bút Đông

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top