Chùm ảnh giáo họ Vạn Lương – Bút Đông chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Hình ảnh giáo họ Vạn Lương – Bút Đông chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh 04 tháng 01 năm 2015

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Butdong/Vanluong{/besps}

Giáo họ Vạn Lương – Bút Đông

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang