Chủng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội tựu trường năm học 2017-2018

Sáng ngày 5/9/2017, các Chủng sinh của Tổng Giáo phận Hà Nội đã trở về Tòa Tổng Giám mục để gặp gỡ Bề Trên trong ngày tựu trường cho năm học mới.

Năm nay Tổng Giáo phận có tổng cộng 98 Chủng sinh thuộc cả 3 khối Thần học, Triết học, và Tu đức. Trong đó có 14 tân Chủng sinh gia nhập Đại Chủng viện và theo học năm Tu Đức tại Phát Diệm; 13 Chủng sinh đã tốt nghiệp Triết học được chuyển về các giáo xứ để thực tập mục vụ trong 1 năm.

Trong năm học vừa qua, có 8 Chủng sinh đã tốt nghiệp Thần học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội và 2 Chủng sinh tốt nghiệp tại Đại Chủng viện bên Mỹ. Các Chủng sinh này được cử về thực tập mục vụ tại các giáo xứ để chuẩn bị cho việc nhận chức Phó tế trong tương lai.

Trước khi trở về Chủng viện tại các nơi đào tạo tương ứng, các Chủng sinh đã được Đức Hồng Y Phê-rô huấn dụ, gặp gỡ cha Đặc trách ơn gọi, chầu Mình Thánh Chúa, và cùng quây quần bên bàn cơm trong tình gia đình.

Danh sách Chủng sinh Hà Nội Khóa XXIII (2017-2025)

1. Phêrô Vũ Văn Ám sinh năm 1989 thuộc giáo xứ Hà Thao

2. Giuse Đinh Văn Chính – sinh năm 1994 thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên

3. Phêrô Phạm Văn Công – sinh năm 1990 thuộc giáo xứ An Lộc

4. Antôn Trần Văn Du – sinh năm 1991 thuộc giáo xứ An Khoái

5. Antôn Trần Đình Đại – sinh năm 1993 thuộc giáo xứ Gia Trạng

6. Grêgôriô Nguyễn Hảo – sinh năm 1992 thuộc giáo xứ Lưu Xá

7. Gioan Vũ Văn Lâm – sinh năm 1993 thuộc giáo xứ Tân Độ

8. Phêrô Nguyễn Duy Minh – sinh năm 1990 thuộc giáo xứ Động Linh

9. Giuse Đặng Thái Thành – sinh năm 1989 thuộc giáo xứ Tân Độ

10. Anrê Bùi Lương Thiện – sinh năm 1992 thuộc giáo xứ Xuân Bảng

11. Phê-rô Nguyễn Hữu Thịnh – sinh năm 1990 thuộc giáo xứ Tân Độ

12. Vinh sơn Trần Văn Tin – sinh năm 1992 thuộc giáo xứ Bảo Long

13. Giuse Phạm Thanh Tùng – sinh năm 1994 thuộc giáo xứ Bái Xuyên

14. Phaolô Trần Văn Tuyến – sinh năm 1989 thuộc giáo xứ Bảo Long

BBT

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top