Cử hành nghi thức phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Thái Hà

IMG_9816

Đàng Thánh Giá và Nghi thức phụng vụ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Thái Hà

Ngày 18/04/2014

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Thaiha/Thusautuanthanh2014{/besps}

Giáo xứ Thái Hà

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top