Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội năm 2022

“Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn, thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.”

Sáng Chúa Nhật ngày 05/6/2022, tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ tế Thánh lễ đại triều mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đồng tế với ngài, có sự hiện diện trân quý của Đức Hồng Y Phêrô, Đức cha Lôrensô, Cha Tổng Đại diện Antôn, Cha Giám đốc Đại Chủng viện Brunô, quý Cha trong giáo hạt Chính Tòa, cùng sự tham dự đông đảo của quý nam nữ Tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa.

“Hôm nay chúng ta mừng Lễ Ngũ Tuần nhưng không phải Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái mà là Lễ Ngũ Tuần của người Kitô giáo.” Đó là lời chia sẻ mở đầu của Đức TGM Giuse, cùng với đó ngài mời gọi mọi người trong niềm vui của ngày Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mỗi người hãy ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống cộng đoàn và trong tâm hồn mình.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức TGM Giuse đã khởi đi từ phát minh cổ xưa nhất là lửa và ngôn ngữ để quảng diễn về dấu chỉ của Chúa Thánh Thần. Ngày này hơn 2000 năm trước, Chúa Thánh Thần đã đến như lửa để soi sáng cho các môn đệ khi các ông sợ hãi nhất để các ông mở tung cánh cửa đi rao giảng Tin Mừng khắp thế giới bằng mọi thứ ngôn ngữ khác nhau.

Cùng với đó, Đức TGM Giuse mời gọi: “Hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Hãy biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần và hãy can đảm lên đường nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Lửa vẫn tiếp tục đang sưởi ấm chúng ta, ngôn ngữ vẫn liên kết chúng ta để chúng ta làm thành thân thể của Đức Giêsu là Giáo hội.”

Mừng lễ Chúa Thánh Thần, Đức TGM Giuse đã gửi lời mừng lễ tới ĐHY, Đức Cha Lôrensô và cộng đoàn một ngày Chúa Nhật nhiều niềm vui và tràn đầy bình an Chúa Thánh Thần.

Ước mong với sức mạnh và ơn thiêng Chúa Thánh Thần trao ban, đời sống đức tin của mỗi tín hữu trong Tổng Giáo Phận sẽ được canh tân mỗi ngày, hầu trở nên chứng tá cho Tin Mừng của Đức Kitô được tỏa lan trên mọi nẻo đường của cuộc sống.

BBT
Ảnh: Phêrô Việt Anh

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top