Đức Tổng Giám Mục Giu-se Vũ Văn Thiên

Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”
(17/11/2018 – nay)

Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên sinh tại Kẻ Sặt ngày 26/10/1960
Gia nhập Đại Chủng viện Hà Nội ngày 23/09/1982
Thụ phong Linh mục tại Hải Phòng ngày 24/01/1988
Du học Paris (Pháp) từ năm 1996 đến 2000
Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng ngày 26/11/2002
Tấn phong Giám mục tại Hải Phòng ngày 02/01/2003
Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”
Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 17/11/2018
Chính thức nhận Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 18/12/2018


Cha Tổng Đại Diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng

Tổng Đại diện từ ngày 06/03/2019
Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội
Sinh năm: 1970
Lễ quan thầy: 13/06
Thụ phong linh mục: 08/09/2001
Địa chỉ: Số 01 Nhà Thờ – Hàng Trống – Hoàn Kiếm -Hà Nội


Scroll to Top