Đấng Bản Quyền

duc tgm chuc tet

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

duc tgm chuc tet

Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”

(17/11/2018 – nay)

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên sinh tại Kẻ Sặt ngày 26/10/1960

Gia nhập Đại chủng viện Hà Nội ngày 23/09/1982

Thụ phong Linh mục tại Hải Phòng ngày 24/01/1988

Du học Paris (Pháp) từ năm 1996 đến 2000

Toà Thánh Bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng ngày 26/11/2002

Tấn phong Giám mục tại Hải Phòng ngày 02/01/2003

Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”

Toà Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội ngày 17/11/2018

Chính thức nhận Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 18/12/2018

Đọc tiếp…

Cha Tổng Đại Diện Antôn Nguyễn Văn Thắng

Tổng Đại Diện từ ngày 06/03/2019

Chính xứ giáo xứ Chính tòa Hà Nội

Sinh năm: 1970

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: 1 Nhà Thờ – Hàng Trống – Hoàn Kiếm -Hà Nội


CÁC ĐẤNG ĐÃ NGHỈ HƯU

Các Đức Giám Mục Nguyên Chính Tòa TGP Hà Nội

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê

Các Đức Giám Mục Đại Diện Tông Tòa

Đức Giám Mục François Chaize Thịnh, M.E.P 

Đức Giám Mục Pierre-Jean-Marie Gendreau Đông, M.E.P

Đức Giám Mục Paul François Puginier Phước, M.E.P

Đức Giám Mục Joseph Simon Theurel Chiêu, M.E.P

Đức Giám Mục Charles Hubert Jeantet Khiêm, M.E.P

Đức Giám Mục Pierre André Retord Liêu, M.E.P

Thánh Giám mục Fr. Pierre Dumoulin Borie Cao, M.E.P

Đức Giám Mục Joseph Marie Pélagie Havard Du

Đức Giám Mục Jacques-Benjamin Longer Gia, M.E.P

Đức Giám Mục Jean Davoust, M.E.P

Đức Giám Mục Bertrand Reydellet, M.E.P

Đức Giám Mục Louis Néez, M.E.P

Đức Giám Mục François-Gabriel Guisain, M.E.P

Đức Giám Mục Edme Bélot, M.E.P

Đức Giám Mục Jacques de Bourges, M.E.P

Đức Giám Mục François Pallu, M.E.P

Các Đức Giám Mục Phó và Phụ Tá TGP Hà Nội

Giám mục Lôrensô Chu Văn Minh

Giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng †

Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Giám mục Louis-Marie-Henri-Joseph Bigolet, M.E.P. †

Giám mục Jean-Pierre-Alexandre Marcou, M.E.P. †

Giám mục Jean-Denis Gauthier, M.E.P. †

Giám mục Jean-François Ollivier, M.E.P. †

Giám mục Jean-Jacques Guérard, M.E.P. †

Giám mục Charles La Mothe, M.E.P. †

Giám mục Edmond Bennetat, M.E.P. †

Giám mục Louis-Marie Deveaux, M.E.P. †

Giám mục Edme Bélot, M.E.P. †

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top