Điều răn quan trọng

(CN 31 TN-B)

Một người trong các kinh sư

Đến gần hỏi Chúa thực hư thế nào

Thưa Thầy thầy trả lời sao?

Điều răn trọng nhất đứng vào đầu tiên

Chúa thì tức khắc nói liền

Phải là yêu mến Chúa Thiên hết lòng

Hết linh hồn với trí trong

Hết luôn sức lực thì hòng mới nên

Thứ hai cũng phải là nền

Yêu người thân cận ở bên cạnh mình

Điều răn còn lại thực tình

Chẳng hơn điều đó đã trình bày trên

Kinh sư liền cất tiếng lên

Thưa Thầy đúng lắm điều nền rất hay

Chúa là duy nhất đời này

Chẳng còn Chúa khác nào thay được Ngài

Mến yêu Thiên Chúa hoài hoài

Hết lòng, hết trí, hết tài sức ta

Yêu người thân cận thật thà

Như yêu chính bản thân mà vì yêu

Quý hơn của lễ toàn thiêu

Thấy ông ta nói những điều khôn ngoan

Chúa liền cất tiếng bảo ban

Nước trời ông có tiên vàn chẳng xa

Mọi người thán phục xuýt xoa

Không ai dám nói gì tra vấn Người.

Jos. Hồng Ân

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top