Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội: Chương trình Workshop về Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam

Trong hai ngày 17-18/02/2024, tại cộng đoàn Nhà Mẹ của Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Hà Nội, Tiểu ban Thiếu nhi thuộc Ban Mục vụ – Giáo dục của Hội dòng kết hợp với Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội tổ chức chương trình workshop về Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam với chủ đề: “Khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa” (2Tm 1,6a). Chương trình quy tụ hơn 100 nữ tu của Hội dòng đang đồng hành với các em thiếu nhi tại các giáo xứ trong TGP.

Trong hai ngày workshop, quý sơ đã được Cha Tuyên úy Liên đoàn Giu-se Đào Trọng Thành và quý Huấn luyện viên hướng dẫn thảo luận năm chủ đề: Chia sẻ các bước thành lập xứ đoàn; Xây dựng chương trình hoạt động thường niên; Tổ chức hành trình sa mạc cho thiếu nhi; Phân công, phân nhiệm và điều hành nhân sự trong đoàn TNTT; Xây dựng chương trình học hỏi Lời Chúa.

Bằng nhiều hình thức sáng tạo như diễn kịch, câu đố, gameshow… quý sơ đã làm cho các chủ đề thảo luận trở nên sống động, gần gũi. Bên cạnh đó, những thắc mắc, trăn trở của quý sơ trong việc mục vụ cho thiếu nhi cũng được Cha Giu-se và quý Huấn luyện viên giải đáp, dẫn dắt và định hướng.

Tuy diễn ra trong thời gian hạn chế nhưng chương trình workshop đã giúp quý sơ được trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và các kỹ năng để mục vụ tốt cho các em thiếu nhi theo đường hướng của TNTT tại TGP Hà Nội.

Ban Mục vụ – Giáo dục

Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top