Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội khai mạc Tổng Tu nghị lần thứ V

Sáng thứ Hai, ngày 04/9/2023, dòng Mến Thánh Giá Hà Nội chính thức cử hành Tổng Tu Nghị (TTN) lần thứ V (nhiệm kỳ 2023 – 2027) với chủ đề “Trung thành với tình yêu thủa ban đầu”. 50 đại biểu đại diện cho 465 chị em toàn dòng bước vào TTN dưới sự đồng hành của Cha Anselm Nguyễn Hải Minh, OFM. Tuần TTN sẽ được tổ chức tại cộng đoàn nhà Mẹ trong thời gian 10 ngày (từ 04-14/9/2023).

Tổng Tu nghị là cấp thẩm quyền cao nhất tập trung các đại biểu của Hội dòng để cùng nhau cầu nguyện, suy tư, thảo luận và quyết định những gì liên quan đến việc bảo tồn gia sản Hội dòng, tìm ý muốn của Thiên Chúa trong việc sống tinh thần, đặc sủng và linh đạo một cách trung thành và sáng tạo.

Nhận thức vai trò quan trọng của TTN, vào lúc 5h00, tại nhà nguyện của Hội dòng, các đại biểu cùng quý chị em đã sốt sắng tham dự giờ Kinh Phụng vụ và Thánh lễ khai mạc với ý cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào ơn thiêng xuống TTN.

Trong phiên khai mạc vào lúc 8h00, các đại biểu cùng hướng về di ảnh của Đức cha Pierre Lambert de la Motte, tham dự nghi thức tưởng nhớ Đấng Sáng Lập trong tâm tình biết ơn.

Kế đó, Chị Tổng Phụ trách Tê-rê-sa Trần Thị Nụ đã đọc diễn văn khai mạc TTN dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Chị Tổng Phụ trách nhấn mạnh mục đích của TTN là tìm ra phương thức phù hợp nhất giúp chị em vững bước trong ơn gọi dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần trong mọi khía cạnh của đời sống thánh hiến. Đồng thời, Chị mời gọi các đại biểu cầu nguyện hăng say và cộng tác đắc lực trong những phiên họp, để TTN được diễn tiến tốt đẹp trong thánh ý Chúa, trong tình hiệp thông và đồng trách nhiệm.

Sau bài diễn văn, các đại biểu cùng lắng nghe đại diện Ban Chuẩn bị đúc kết thời gian chuẩn bị TTN với 4 nội dung chính: Lượng giá nhiệm kỳ 2019-2023; Trao đổi khoáng đại về các lãnh vực; Cập nhật, sửa đổi các văn bản pháp quy; và Tổ chức bầu cử.

Trước khi TTN được chính thức bắt đầu, Chị Tổng Phụ trách và các đại biểu tuyên thệ tuyệt đối giữ cẩn mật những điều trao đổi, chia sẻ tại TTN, nhất là những điều liên quan đến một tập thể hay một cá nhân nào đó mà vì lợi ích chung TTN phải đề cập đến.

Trong thời gian buổi chiều, các đại biểu sẽ dành thời gian thinh lặng và cầu nguyện trước Thánh Thể dựa trên những gợi ý suy tư của Cha đồng hành.

Được biết, trong 10 ngày diễn ra TTN các đại biểu sẽ cùng lắng nghe báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ 2019 – 2023; Trao đổi khoáng đại về thời cơ – thách đố, phác thảo tầm nhìn – sứ mạng – mục tiêu; Bầu cử chức vụ Tổng Phụ trách và Ban Tổng Cố vấn; Xây dựng các định hướng cho nhiệm kỳ 2023 – 2027; và biểu quyết chung cuộc toàn bộ các bản văn TTN. Trong suốt tuần diễn ra TTN, chị em toàn dòng sẽ hướng về và hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho TTN trong các Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, giờ kinh và dâng các việc hy sinh hãm mình để TTN được diễn tiến trong ơn thánh Chúa.

Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn công việc của Tu Nghị Dòng “để Tu nghị quyết định những điều đẹp lòng Chúa, phù hợp với Phúc Âm Chúa Ki-tô, theo sát Giáo huấn của Hội thánh và trung thành với đường hướng thiêng liêng của Đấng Sáng Lập Dòng.” (Trích “Kinh cầu nguyện cho Tổng Tu Nghị”)

Ban Văn Hóa
Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top