Đức cha Giu-se Đỗ Quang Khang huấn đức chủng sinh Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội

Trong hai ngày 04 – 05/03/2024, Đức cha Giu-se Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã huấn đức quý thầy chủng sinh thuộc phân khoa Triết học và Thần học Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội.

Dựa trên câu Lời Chúa: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45), Đức cha Giu-se đã chia sẻ với quý thầy các động từ diễn tả tinh thần phục vụ theo gương Đức Giê-su “Ra – Đi – Đến – Phục vụ”.

Thứ nhất là động từ “Ra”. Đức cha chia sẻ: con người dễ bị cám dỗ ở lại với chính mình, ở lại với những gì là tiêu cực và ngay cả những điều tích cực. Ra khỏi chính mình để sửa đổi những điều tiêu cực là điều phải làm. Thế nhưng, con người còn phải ra khỏi chính mình ngay cả trong những điều tích cực thì mới trở nên hoàn thiện và nên thánh hơn. Vì Thiên Chúa đã nói: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh” (Lv 19,2) và “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Thứ hai là động từ “Đi”. Đức cha tiếp tục chia sẻ: “Đi là chấp nhận một cuộc sống phiêu lưu và không ổn định”. Tuy nhiên, không phải tôi thích đi đâu thì đi, nhưng phải là người được sai đi, giống như việc các môn đệ được Đức Giê-su sai đi loan báo Tin Mừng. Hơn nữa, “đi” thì phải đi trong đức tin và cần phải đi đến nơi mà Chúa muốn tôi đi chứ không phải là nơi tôi muốn đi. Tổ phụ Áp-ra-ham là mẫu gương đức tin cho mỗi người chúng ta, vì “ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu” (Dt 11,8).

Cuối cùng là động từ “Đến – Phục vụ”. Triển khai câu chủ đề của Đại Chủng viện trong năm học 2023-2024 là “Đến để phục vụ” (x. Mc 10,45), Đức cha đã nhấn mạnh: Phục vụ không phải vì miễn cưỡng hay vì bổn phận, nhưng phải phục vụ bằng mọi giá cho dù là phải chết. Cái giá để phục vụ là vô giá. Chúa Giê-su là mẫu gương cho mỗi người về việc phục vụ. Ngài đã đến, đã phục vụ và đã hy sinh tính mạng vì chúng ta.

Sáng ngày 05/03/2024, Đức cha Giu-se Đỗ Quang Khang đã chủ tế dâng Thánh lễ tại nhà nguyện chung của ĐCV. Dựa trên ánh sáng Lời Chúa, Đức cha đã mời gọi quý thầy họa lại hình ảnh của Đức Ki-tô giàu lòng thương xót ngay ở trong chính môi trường Chủng viện và sứ vụ mục tử mai sau.

Được biết, cũng trong dịp này, Đức cha Giu-se đến dạy quý thầy lớp Thần II Tin Mừng theo thánh Lu-ca và quý thầy lớp thần III sách Công vụ Tông đồ.

BTT ĐCV thánh Giu-se Hà Nội

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Đại Chủng Viện Hà Nội

Học Viện Lê Tùy

Dòng Tu

Lên đầu trang