Đức Giám Mục François Pallu, M.E.P

Pallu frontispice

Đức Giám Mục François Pallu, M.E.P †
(31/08/1626 – 10/29/1684)

Pallu frontispice

Sinh năm: 31/08/1626 (Nước Pháp)

Chịu  chức linh mục:

Chịu chức Giám Mục: 17/11/1658

Qua đời: 10/29/1684 († 58)

Giám mục hiệu tòa Heliopolis ở Augustamnica (29/07/1658 – 29/10/1684)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (09/09/1659 – 1679)

Sáng lập Hội Truyền Giáo Paris (MEP) (1660)

Đại diện Tông Tòa Fujian (15/04/1680 – 29/10/1684)

Tiểu sử

Đức Cha Pallu sinh tại Pháp năm 1626. Ngài thụ phong linh mục năm 1650, được bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa Đàng Ngoài năm 1658. Ngài bôn ba tới các miền Thái Lan, Trung Quốc, đặc biệt tại Rôma và Pháp để thiết lập Hội Thừa Sai Paris, củng cố quyền đại diện tông tòa, mở đường biển để các thừa sai đến Việt Nam, kêu gọi phong chức giám mục cho người bản xứ. Ngài được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa địa phận Phúc Kiến bên Trung Quốc năm 1680 và qua đời tại đó ngày 29/10/1684, hưởng thọ 58 tuổi. 

Thư Mục Vụ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top