Đức TGM Giuse bổ nhiệm 11 tân linh mục lên đường thi hành sứ vụ

Tổng Giáo Phận Hà Nội vui mừng đón nhận 11 tân linh mục trong Thánh lễ truyền chức ngày 03/12/2022, tại giáo xứ Đại Ơn. Sau thời gian trở về quê hương dâng Thánh lễ tạ ơn đầu đời linh mục, hôm nay ngày 08/12/2022, Đức TGM Giuse đã trao giấy bổ nhiệm cho các Tân Chức lên đường thực thi sứ vụ trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Văn thư Bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/12/2022.

Danh sách các Tân Linh mục được bổ nhiệm:

1. Linh mục Tôma Nguyễn Quang Cao – Phó xứ Vĩnh Trị

2. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chung – Phó xứ Bái Xuyên

3. Linh mục Phaolô Trần Xuân Dũng – Phó xứ Đồng Gianh

4. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu – Phó xứ Gia Trạng

5. Linh mục Antôn Bùi Văn Hoạt – Phó xứ Thạch Bích

6. Linh mục Giuse Đỗ Hữu Huynh – Phó xứ Bút Đông

7. Linh mục Giuse Chu Mạnh Linh – Phó xứ Đồng Bào

8. Linh mục Giuse Đỗ Văn Long – Phó xứ Nam Định

9. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Tuyên – Phó xứ Bằng Sở

10. Linh mục Giuse Trần Xuân Vị – Phó xứ Chính Tòa

11. Linh mục Gioan Trần Văn Viện – Phó xứ Phủ Lý

BBT

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top