Giáo họ La Tinh Trại Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận

Giáo họ La Tinh Trại thuộc Giáo xứ Yên Lộ, được vinh dự thay mặt Tổng Giáo phận chầu Thánh Thể vào Chúa nhật IV Mùa Chay, ngày 19/3/2023.

Ngày Chầu được bắt đầu từ chiều thứ Bẩy (18/3) với các giờ Chầu của các hội đoàn trong và ngoài Giáo xứ Yên Lộ.

Sang chính ngày Chúa nhật, sau Thánh lễ khai mạc lúc 6h00 sáng, là các giờ chầu của các giáo xứ và các giáo họ trong vùng phụ cận, đã đến hiệp thông và thờ phượng Chúa Giê-su nơi Bí tích Thánh Thể.

Đỉnh cao của ngày Chầu là Thánh lễ tạ ơn lúc 10h30. Cha chủ tế Phê-rô Nguyễn Văn Nghị đã mở đầu Thánh lễ với lời mời gọi cộng đoàn quy hướng về Chúa Giê-su Thánh Thể, để tìm gặp Chúa bằng con mắt đức tin và yêu thương nhau như Chúa truyền dạy.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ bài Tin Mừng. Cha Phê-rô Nguyễn Quang Khánh đã nhấn mạnh với cộng đoàn về sự mù lòa của con mắt linh hồn mới đáng sợ, nó dẫn con người ta đến những điều phi nhân và bất chính. Bởi vậy chúng ta phải hằng cầu xin Chúa mở mắt linh hồn và dẫn đưa chúng ta đến những điều trọn lành.

Ngày chầu lượt của Giáo họ La Tinh Trại khép lại với Thánh lễ tạ ơn đầy sốt sắng!

BTT Gx. Yên Lộ

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top