Giáo họ Lạt Sơn chầu Mình Thánh Chúa

Chúa nhật III mùa Vọng, ngày 17/12/2023, Giáo họ Lạt Sơn thuộc Giáo xứ Bút Sơn chầu Mình Thánh Chúa trong tâm tình mừng vui của Chúa nhật màu hồng.

Để chuẩn bị cho ngày Chầu của Giáo họ, Cha xứ An-tôn Trần Văn Mạnh đã cử hành tuần tam nhật với Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, xưng tội và cung nginh Thánh Thể.

Trong chính ngày Chầu, vào lúc 7h00, Cha xứ An-tôn đã đặt Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn thay phiên nhau tôn vinh Thánh Thể Chúa.

Cao điểm của ngày Chầu lượt là Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10h30 do Cha Bruno Nguyễn Văn San, chính xứ Tiêu Hạ chủ sự. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài Giáo hạt Phủ Lý, quý nam nữ tu sĩ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha An-tôn Lê Văn Quyết giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn ý nghĩa của Chúa nhật III mùa Vọng. Chúa nhật này còn được gọi là Chúa nhật của niềm vui “Hãy vui luôn trong Chúa.” Từ đó, Cha An-tôn mời gọi mọi người hãy trở thành ánh sáng cho trần gian và làm chứng cho Chúa ngang qua đời sống tràn ngập niềm vui vì luôn có Chúa ở cùng.

Cuối Thánh lễ, Cha xứ An-tôn có lời cảm ơn đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách đã về tham dự giờ chầu và Thánh lễ, qua đó nói lên tình hiệp thông, liên đới giữa các chi thể của Chúa Ki-tô đang hiện diện nơi Giáo hội của Người.

BTT Gx. Bút Sơn

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top