Giáo họ Sơn Tượng – Giáo xứ Giang Xá chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

WTGPHN – Ngày 30/06/2013 – Chúa Nhật thứ XIII mùa thường niên năm C, giáo họ Sơn Tượng thuộc giáo xứ Giang Xá được vinh dự chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận. Ngày chầu Thánh Thể thực sự là ngày hội lớn của giáo họ. Giáo họ Sơn Tượng – thuộc Huyện Đan Phượng – giáo hạt Chính Tòa thành phố Hà Nội, do cha quản xứ Giuse Trần Văn Được coi sóc.

Thánh lễ thứ nhất được cử hành vào lúc 6g00, sau đó Cha quản xứ đặt Mình Thánh Chúa để các hội đoàn thay phiên nhau chầu. Đến thông công ngày chầu của giáo họ Sơn Tượng còn có sự tham dự của các giáo xứ bạn và các họ lân cận.

10g30 là Thánh lễ tạ ơn do Cha Gioan B. Nguyễn Văn Quang chủ tế và đông đảo bà con giáo hữu đến thông công ngày chầu của giáo họ.

Trong bài giảng, cha quản xứ Giuse nhấn mạnh đến chúng ta hãy bắt chước môn đệ của Chúa Kitô không phải chỉ là việc theo Người, như các tông đồ theo Người lên Giêrusalem, mà còn phải có tinh thần của Người nữa, nghĩa là phải làm sao để chúng ta có thể ở trong Người và Người ở trong chúng ta, sống trong chúng ta; như thế Kitô hữu chúng ta mới có thể thực sự là những chứng nhân đích thực và sống động của Người.

Ngày chầu lượt của giáo họ được cử hành trong sự trang nghiêm và sốt sắng của mọi thành phần Dân Chúa.

IMG_6854
IMG_6858

Giáo xứ Giang Xá

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top