Giáo họ Thọ Cách – Giáo xứ Bình Cách: Chùm ảnh chầu lượt và dâng hoa kính Đức Mẹ

Giáo họ Thọ Cách – Giáo xứ Bình Cách chầu lượt và dâng hoa kính Đức Mẹ

Chúa nhật 18 tháng 05 năm 2014

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Binh_cach/Chauhothocach2014{/besps}

BTT Giáo họ Thọ Cách

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top